Ostrów Lednicki

Ostrów Lednicki

23.10.2013 OSTROW LEDNICKI MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW, MUZEUM PREZENTUJACE RELIKTY KAMIENNEJ ARCHITEKTURY PALACOWEJ I SAKRALNEJ ORAZ DREWNIANEJ ZABUDOWY WSI NZ BUDOWLA PALACOWO-SAKRALNA, RUINY PALACU Z KAPLICA WZNIESIONEGO NAJPRAWDOPODOBNIEJ W LATACH 60TYCH X WIEKU PRZYKRYTA DACHEM CHRONIACYM PRZED CZYNNIKAMI POGODOWYMI, KAPLICA FOTO KATARZYNA PLEWCZYNSKA/CYFRASPORT
23.10.2013 OSTROW LEDNICKI MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW, MUZEUM PREZENTUJACE RELIKTY KAMIENNEJ ARCHITEKTURY PALACOWEJ I SAKRALNEJ ORAZ DREWNIANEJ ZABUDOWY WSI NZ BRAMA WJAZDOWA DO MUZEUM NA LADZIE STALYM WIDZIANA OD STRONY PROMU PROWADZACEGO NA WYSPE OSTROW LEDNICKI FOTO KATARZYNA PLEWCZYNSKA/CYFRASPORT
23.10.2013 OSTROW LEDNICKI MUZEUM PIERWSZYCH PIASTOW, MUZEUM PREZENTUJACE RELIKTY KAMIENNEJ ARCHITEKTURY PALACOWEJ I SAKRALNEJ ORAZ DREWNIANEJ ZABUDOWY WSI NZ KOSCIOL GRODOWY , RUINY, WYKOPALISKA FOTO KATARZYNA PLEWCZYNSKA/CYFRASPORT