Fotoedycja: Książka, Prześcignąć swój czas, kariera Ireny Szewińskiej od kulis